UFABET

สมาคมฟุตบอลฯ  แทงบอลออนไลน์ ประกาศเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรซีไลเซนส์ เดือนมีนาคม

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการวางแผนการดำเนินการจัดการอบรมผู้ฝึกสอน แทงบอล กีฬาฟุตบอลไว้ตลอดปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับจำนวนผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย แทงบอลออนไลน์ ทั้งในอคาเดมีและสโมสรอาชีพ

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 แทงบอล ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไทยเองนั้นก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก ทำให้แผนการดำเนินการดังกล่าวต้องชะลอตัวลง เพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกสอนทุกท่าน แทงบอลออนไลน์ และในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลง ทางสมาคมฯ จึงเริ่มการดำเนินการตามแผนที่เคยได้วางไว้ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ครอบคลุมกันทั้งประเทศไทย แทงบอล จึงได้มีการจัดการอบรมกระจายไปตามแต่ละภูมิภาค

โดย ตารางการอบรมมีดังนี้

เดือนมีนาคม 2565
1. หลักสูตร ได้แก่ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน แทงบอลออนไลน์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จังหวัดจันทบุรี แทงบอล ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย แทงบอลออนไลน์ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 แทงบอล ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อผ่านการพิจารณา ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งก่อนและหลังการเข้าอบรมด้วย แทงบอลออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

และสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรดังกล่าว แทงบอล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
โดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนใช้งานและส่งเอกสารได้ที่ https://edu.fathailand.org/login